Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

ΑΓΙΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ


ΑΓΙΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ


  Φωτογραφία τέλος του 1950. Αριστερά ο Παπαγιάννης Παπανικολάου πριν γίνει παππάς, Μπουζούκης Δημήτρης, Παπακώστας Γαλλιώτας, Καραμάνης Παναγιώτης και πίσω του ο Βασίλης Ζιούρκας, Τάκος Ευάγγελος, Κελλάρης Παναγιώτης....  καλό είναι να συμπληρωθεί με τα ονόματα των παρευρισκομένων.
.................................................................................   Φωτογραφία 1976. Ο χωριανός μας και Δήμαρχος Καλλιθέας Αττικής Γιάννης Γάλλος τακτικός επισκέπτης στη γιορτή της εκκλησίας, Γιάννης Κορδίλας, Ευρύκλεια Κορδίλα, Τσιολάκης Βασίλης, Παπακώστας Γαλλιώτας, Δανιήλ Γάλλος Κλ., Μπάτσικας Αντώνης θεμ., Γκαμπράνης Νίκος, Νίκος Τσαλαβούρας, Γκαμπράνη Ζωή, Πλατσά Ευρύκλεια, Πλαστάς Γεώργιος, Γκαμπράνη Βούλα, Ζωή Ζιούρκα Ευσ. Βάϊα Πλατσά, Μαργαρίτα Ζιούρκα........

.................................................................................Φωτογραφία 2012.
.................................................................................


Φωτογραφία 2012.
.................................................................................
Φωτογραφία 2012.
.................................................................................Φωτογραφία 2012.
.................................................................................
Φωτογραφία 2012.
.................................................................................Φωτογραφία 2012. Ο Οδυσσέας με την κάμερα. Όταν κάποιος ασχολείται κάτι θα μείνει για τους μετέπειτα στους αιώνες.

.................................................................................Φωτογραφία 2012.
.................................................................................

ΒΙΝΤΕΟ 1
https://www.youtube.com/watch?v=RflKmIkzlYg

..................................................................................................................................................................
ΒΙΝΤΕΟ 2

https://www.youtube.com/watch?v=P4u3yzEtRGY
.................................................................................


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ