Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

ΠΑΝΑΓΙΑ


..................................................................................................
VIDEO (1) 2012
15-08-2012
https://www.youtube.com/watch?v=f4mioPK1Wes

..................................................................................................
VIDEO (2)
15-08-2012
https://www.youtube.com/watch?v=m9XXXYiky_g
..................................................................................................

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗ ΒΕΛΙΚΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ


ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗ ΒΕΛΙΚΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 
Γραμμένος Αντώνιος του Οδυσσέα, και Διδίνος Επαμινώνδας

Ο ψάλτης Κορδίλας Γεώργιος.

βιντεο 1   2011