Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΕΛΙΚΑ - ΛΟΥΠΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΕΛΙΚΑ - ΛΟΥΠΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2011
...................................................................................................

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜ.Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜ.