Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ


Από Οδυσσέα Νικ. Τσιντσιράκο:

Κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός αποτέλεσε φέτος το καλοκαίρι η αναβίωση του διάπλου του Φιλοκτήτη από το λιμάνι του Αγιοκάμπου στη νήσο Λήμνο, ένα ταξίδι διάρκειας σχεδόν έξι ημερών. Η όλη προσπάθεια οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη συνεργασία του Δήμου Αγιάς και Λήμνου. Άρρηκτα συνδεδεμένες οι δύο περιοχές, Λήμνος και Μελίβοια, με τον μυθικό ήρωα Φιλοκτήτη, η αναβίωση αυτή καθ’ εαυτή συνετέλεσε ουσιαστικά στη δημιουργία δικτύων υπό το πλαίσιο κοινωνικών παραγωγικών ομάδων των δύο πλευρών. Στόχος των κοινωνικών ομάδων υπήρξε η δημιουργία κατάλληλων δικτύων συνεργασίας και επικοινωνίας, γεγονός που αποσκοπεί στη κοινωνική-οικονομική-πολιτιστική-επιχειρησιακή και τουριστική ανάπτυξη των δύο περιοχών. 
Στο πλαίσιο αυτό εμπίπτει η παρακάτω προσπάθεια (video) της κοινωνικής παραγωγικής ομάδας που αφορά στις δράσεις των Προσκόπων-Οδηγών Λήμνου. Η συνάντηση και επικοινωνία με το σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Λήμνου, καθώς και η παραγωγή του σχετικού video αποσκοπεί στη δικτύωση του σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και Προσκόπων της Λήμνου με τα αντίστοιχα σώματα Οδηγών και Προσκόπων της Θεσσαλίας. Η εν λόγω δικτύωση στοχεύει σε μία μακράς διάρκειας συνεργασία για την ανάπτυξη στο επίπεδο του κοινωνικού και πολιτισμικού, καθώς οι δύο προαναφερθείσες αξίες αποτελούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κίνητρα των δύο ομάδων. Επιπλέον στόχο του όλου εγχειρήματος θα αποτελέσει η διοργάνωση υπό τη συνεργασία των δύο Σωμάτων Οδηγών-Προσκόπων (Λήμνου και Θεσσαλίας), μίας σχετικής εκδρομής-κατασκήνωσης στην ευρύτερη περιοχή της Μελίβοιας του Δήμου Αγιάς. Μία τέτοια ενέργεια θα συντελέσει στην επίτευξη του αρχικού στόχου καθώς θα συνδέσει πολιτισμικά τους δύο τόπους (Λήμνο-Μελίβοια).
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση διοργάνωσης της προκείμενης κατασκήνωσης στη Μελίβοια, οι πρόσφατα κατασκευασμένες εγκαταστάσεις-φιλοξενίας θα αποτελέσουν ένα πιθανό τόπο διαμονής.     Ελένη Μαυροθαλασσίτου Τοπική έφορος Λήμνου
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Μαντώ Γαροφαλλίδου
Πρόεδρος Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Λήμνου
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος
Στέλεχος Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού ΛήμνουΟδυσσέας Τσιντσιράκος και Ελένη Μαυροθαλασσίτου
στον Οικισμό Παλιό Πεδινό Λήμνου
Το Video