Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ
Πασιάς Αντώνιος, Ριζάκη χαρίκλεια, Βαλάρης Γεώργιος και άλλοι....'
nikostsintsirakos@yahoo.gr

Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο γνωρίζετε.
..............................................................................
Εμφύλιος στη Μελίβοια και λίγο πιο κει
https://www.youtube.com/watch?v=7_E0kfJb0uM
......................................................................
σε λίγες μέρες.
Στο melivoia1 blog
nikostsintsirakos@yahoo.gr
Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο γνωρίζετε.
......................................................................